Calculator

hoeveel heb ik nodig?start

Renovatie Tunnel van Biéreau Louvain-La-Neuve (B)

Met een versnelde renovatieprocedure wist Bageci de betonschade in de Tunnel van Biéreau bij de universiteitsstad Louvain-La-Neuve (B) grondig te herstellen.

Afspattend beton
De 858 m. lange, dubbele spoortunnel tussen de stations van Louvain-La-Neuve en Ottignies was nodig aan herstel toe. De tunnel, die in 1975 in gebruik werd genomen, vertoonde afspattende stukken beton als gevolg van plaatselijk geringe dekking op de wapening en carbonatatie. Ook waren er langsscheuren ontstaan en traden er elektrische verliesstromen op.

Droge spuitmortel
Bageci (onderdeel van NV Aannemingsmaatschappij CFE) kreeg na aanbesteding van Infrabel opdracht voor het betonherstel. De aannemer heeft het oude beton rond de wapening tot 8 cm. diep verwijderd door middel van hogedruk waterstralen (> 1.000 bar). Voor het herstel van de schade koos Bageci, in overleg met Grouttech, voor betonspuiten met de droogspuitmortel GUN 123 S. Infrabel gebruikt deze mortel vanwege de hoge kwaliteit en eenvoudige verwerking al vele jaren succesvol voor betonreparaties in spoortunnels. Door de mortel via een Grouttech spuitkop met capillaire menging onder hoge waterdruk te verspuiten, werd een hoge kwaliteit spuitbeton (C45) gegarandeerd. De mortel is met een rei afgevlakt.

Snelle uitvoering
Om het oponthoud te beperken, werd de tunnelrenovatie in twee fasen met telkens één vrij spoor uitgevoerd en werd regelmatig dag en nacht doorgewerkt. Naast twee Grouttech buffersilo’s van elk 30 ton werd ook een liggende spoorwegsilo ingezet. Zodoende konden de betonspuiters de spuitmachine van dichtbij bevoorraden en efficiënt werken.

Opleverdatum: september 2014

Grouttech Industrieweg 51 | 8071 CS Nunspeet | Tel: +31 (0)341 – 25 17 34 | Fax: +31 (0)341 – 25 46 14 | info@grouttech.nl

Grouttech | 2019