Calculator

hoeveel heb ik nodig?start

Injectie spoortunnel A28 Hoogeveen (NL)

SealteQ heeft lekkende dilataties van de spoortunnel in Hoogeveen (A28) met een flexibele injectiegel waterdicht gemaakt.

Risico van opvriezing
De spoortunnel (2 x 2 rijstroken) ligt in een drukke verkeersader. Doordat grondwater via dilataties op het wegdek lekte, kon opvriezing ontstaan. Rijkswaterstaat gaf SealteQ opdracht de drie watervoerende voegen voor de winter te herstellen. Om de stremming te beperken, werd de tunnelbak een weekend volledig afgesloten. Door in drieploegendienst te werken, kon SealteQ de herstelwerkzaamheden snel en op tijd uitvoeren.

Injecteren met flexibele gel
De werkzaamheden startten met het plaatselijk verwijderen van asfalt en het uitslijpen van de voegen. Vervolgens werden met een holle boor per dilatatie drie gaten in het wegdek geboord, waarin injectienippels zijn aangebracht. Een proefinjectie bood zekerheid dat de drie boorgaten onderling verbonden waren. Op basis daarvan is de reactietijd van de gel bepaald en vond de definitieve injectie in het eerste gat plaats. Zodra de gel uit de tunnelwand stroomde, werd het volgende gat geïnjecteerd, enzovoorts.
Dilataties bewegen en vereisen daarom een flexibele gel. Volgens Peter Schultinga, bedrijfsleider SealteQ, is Grouttech 240 Bseal een goede keuze: “De gel wordt hard, maar blijft toch flexibel. Ook hecht hij goed op een vervuilde ondergrond en is minder gevoelig voor uitdroging.”

Ondersteuning Grouttech
Grouttech bracht productadvies uit en zorgde voor projectbegeleiding en extra (backup) injectie-equipment. “Er was een adviseur aanwezig en extra materiaal werd vlot geleverd; zij hebben ons goed ondersteund.”

Opleverdatum: december 2014

Grouttech Industrieweg 51 | 8071 CS Nunspeet | Tel: +31 (0)341 – 25 17 34 | Fax: +31 (0)341 – 25 46 14 | info@grouttech.nl

Grouttech | 2019