Calculator

hoeveel heb ik nodig?start

Industriële ‘sjiek’ voor De Eiffel Maastricht (NL)

Waprof Hoensbroek B.V. voert een grote cascorenovatie uit aan De Eiffel. Het voormalige fabrieksgebouw van Koninklijke Sphinx krijgt een monumentale opknapbeurt.

De Eiffel imponeert als een liggende wolkenkrabber (180 x 33 m) aan de rand van de Maastrichtse binnenstad. Tot 1996 produceerde Koninklijke Sphinx hier gelijknamig sanitair. Dit jaar nog betrekken The Student Hotel en aanverwante functies het industriële monument. Daarvoor ondergaat het gebouwencomplex (1928-1941) een ingrijpende restauratie en verbouwing. Het project is onderdeel van de herbestemming van het Sphinxkwartier onder regie van Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V.

40.000 m2 betonoppervlak
Herstel is hard nodig om De Eiffel als industrieel erfgoed te herbestemmen. “Het gebouw staat al tien jaar leeg en vertoont constructieve betonschade en slecht uitgevoerde betonreparaties”, vertelt Ralph Willems van Waprof Hoensbroek B.V. In opdracht van BAM Bouw en Techniek herstelt zijn bedrijf delen van het circa 40.000 m2 betonoppervlak aan gevels, vloeren, wanden en plafonds.

Speciaal vakmanschap
De Eiffel bestaat grotendeels uit een betonskeletconstructie van gewapend beton met vloerplaten, paddenstoelkolommen en balken. Na het weghakken en boucharderen van de schadeplekken brengt Waprof handmatig de betonreparatiemortels aan. Bovendien wil de architect de houtnerfstructuur van de oorspronkelijke strokenbekisting maximaal behouden. Werk voor ervaren vakmensen benadrukt Willems trots.

Lean bouwen
Alle betonreparaties vinden handmatig plaats. “Spuitbeton is overwogen, maar veroorzaakt door rebound teveel overlast en vertraging.” Immers, het bouwproces staat op deze krappe bouwlocatie onder hoge tijdsdruk. Dagelijks vindt overleg plaats tussen hoofdaannemer en onderaannemers en alle partijen volgen het principe van Lean Bouwen. Willems is daarom erg content dat Grouttech de mortels op afroep en in kleine batches aanvoert: “topservice!”

De beste mortels
Waprof past in overleg met Grouttech meerdere hoogwaardige mortels toe (“Grouttech heeft goede producten en geeft de juiste adviezen door techneuten die weten waar het over gaat”). Voor de gevels, wanden en vloeren gebruikt het bedrijf vooral NSM MultiRep (standaard en R4). Voor de plafonds zijn er lichtgewicht mortels (LG 20 en LG 20 Rapid), die de medewerkers makkelijk kunnen verwerken. De resultaten noemt Willems prachtig (‘sjiek’). Hij is trots dat zijn bedrijf, volgens de nieuwe BRL3201/CUR118 normering,
dit iconisch industrieel erfgoed mag verduurzamen.

Opleverdatum: april 2017

Grouttech Industrieweg 51 | 8071 CS Nunspeet | Tel: +31 (0)341 – 25 17 34 | info@grouttech.nl

Grouttech | 2020