Carbon Footprint

Voor Grouttech is het behalen van het CO2-Bewustcertificaat op nivo 3 van de CO2-Prestatieladder een stap waarmee we ook op het gebied van energie- en CO2-reductie aantoonbaar kunnen laten zien waar wij staan en met welke inspanningen wij energiereducties realiseren. Daarmee neemt Grouttech ook op energiegebied haar verantwoordelijkheid en levert ook op dit terrein nu en in de toekomst haar maatschappelijke bijdrage.

Documentenoverzicht CO2-Prestatieladder

Certificaat
CO2 bewust certificaat nivo 3 Grouttech

3.A.1 / 3.C.1 CO2 Inventaris
Grouttech beschikt over een uitgewerkte actuele CO2 inventaris voor haar scope I en II conform ISO 14061-1.

Grouttech Carbon Footprint rapportage 2016H1 V1.1
Grouttech Carbon Footprint rapportage 2016H2 V1.0
Grouttech Carbon Footprint rapportage 2018 H2 V1.1
Grouttech Carbon Footprint rapportage 2019 H1 V1.1
Grouttech Carbon Footprint rapportage 2019H2_V1.0
Grouttech Carbon Footprint rapportage 2020H1
Grouttech Carbon Footprint rapportage 2020H2_V1
Grouttech Carbon Footprint rapportage 2021H1_V1.pdf
Grouttech Carbon Footprint rapportage 2021H2_V1.pdf

3.D.1 / 3.D.2 Deelname initiatief
Grouttech neemt actief deel aan (sector of keten) initiatieven op het gebied van energie- en CO2-reductie:

Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV) is een programmatische samenwerking tussen ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid met als doel: een economisch vitale en schone regio. IGEV zet hierbij in op een versnelling in de transitie naar een duurzame energiehuishouding, het gebruik van groene grondstoffen en het stimuleren van de lokale werkgelegenheid.

Grouttech is gevestigd in Nunspeet en vanuit die positie betrokken en mede ondertekenaar van het convenant Nunspeet Verduurzaamt. De ambitie is daarbij niet alleen gericht op het verduurzamen van de eigen organisatie, maar ook op het uitwisselen van ervaringen, het vergroten van de bewustwording over duurzaamheid en het komen tot vervolgslagen.

Daarnaast is Grouttech lid van het Platform Voegovergangen en Opleggingen (www.pveno.nl). Dit platform heeft als doel de doorstroming op de weg te bevorderen door betrouwbare, duurzame en goed functionerende voegovergangen en opleggingen. Het platform geeft voorlichting, doet onderzoek, zorgt voor praktische richtlijnen en adviseert.

Grouttech Victor Bocquéstraat 11 | 9300 Aalst | Tel. +32 (0)53 – 77 48 28| info@grouttech.be