Verplichte opleiding voor verwerkers van polyurethaanproducten


Vanaf 24 augustus 2023 stelt de REACH-verordening van de EU het verplicht om als verwerker van polyurethanen
(diisocyanaten – verharder van PU producten) een specifieke opleiding gedaan te hebben.
Diisocyanaten zijn een onderdeel van de chemische reactie waarbij een polyurethaan gevormd wordt. Wanneer niet op de juiste manier omgegaan wordt met diisocyanaten kan er sensibilisatie van de luchtwegen optreden; een onomkeerbare allergische reactie.
Om potentiële risico’s te minimaliseren voor werknemers die met diisocyanaten werken, introduceert de EU een verplichte opleiding die de veiligheid op de werkplek garandeert

Afhankelijk van het gebruik worden er 3 opleidingsniveaus gedefinieerd en wel:

Een basisopleiding (niveau 1)

Een voortgezette opleiding (niveau 2)

Een gevorderde opleiding (niveau 3)


Om vast te stellen welke opleiding gevolgd dient te worden, kan op onderstaand link geklikt worden:
www.safeusediisocyanates.eu

Voor de Grouttech producten kan/kunnen de volgende opleiding(en) geselecteerd worden:

Coatingsystemen

Basisopleiding nr. 045 niveau 1

Lijmen en afdichtingsmiddelen:

Opleiding nr. 049 – Toepassing van polyurethaanproducten in de bouwsector – lijmen, vloerlijmen en coatings (gietvloeren),
waterdichting. Dit is inclusief de basisopleiding.

Coatings:

Opleiding nr. 005 – Aanbrengen met kwast of roller, open mengsels, reiniging en afval. Dit is inclusief de basisopleiding.

Opleiding nr. 022 – Aanbrengen met kwast en roller, reinigen en afvoeren. Dit is inclusief de basisopleiding.


Injectievloeistoffen

Lijmen en afdichtingsmiddelen:

Opleiding nr. 050 – Professionele toepassing / hogedruk injectieharsen

Grouttech Victor Bocquéstraat 11 | 9300 Aalst | Tel. +32 (0)53 – 77 48 28| info@grouttech.be