Zelzatetunnel betonreparaties

Zelzatetunnel : wapeningsconservering met Bond 16 en betonreparaties met GUN 172

Door de vergroting van de Terneuzensluis kunnen er schepen met meer diepgang door het kanaal Terneuzen-Gent. Daarbij ligt de relatief ondiepe tunnel bij Zelzate in de weg. Men werkt aan een diepere tunnel, die in het jaar 2021 geopend zal worden. Tot die tijd blijft de oude tunnel in gebruik. Daarom moest deze gerenoveerd worden. In een eerder stuk schreven we al over het waterdicht maken van de tunnel. Dit artikel gaat over het herstellen van de betonnen tunnelwanden.

Natuurstenen elementen wegnemen
Bij de in- en uitgang van de tunnel waren de wanden voorzien van natuurstenen
platen met een decoratieve functie. Het leek er echter op dat de dikte van de
natuursteen was meegeteld in de constructie. Onterecht, want daardoor kwam de wapening van het beton te dicht onder het oppervlak te liggen. Na het wegnemen van de natuursteen-elementen bleken de wanden inderdaad te weinig betondekking te hebben, waardoor de wapening was gaan corroderen.

Beton uithakken, wapening schoonmaken en beschermen
We hebben de betonwand op verschillende plaatsen moeten herstellen. Dat begint met het vrijhakken van de wapening. Om zeker te zijn dat al het aangetaste beton verwijderd is, hebben wij tot circa 1,5 cm achter de wapening weggehakt. Aansluitend werd de wapening schoongestraald en behandeld met Bond 16. Dit is een kunststof gemodificeerd wapeningsbeschermingsmateriaal dat zorgt voor een hoge alkaliteit
rond de wapening, waardoor corrosie geen kans krijgt. Vervolgens werd het geheel met GUN 172 spuitbetonmortel in twee à drie lagen voorzien van een strakke betonafwerking. Zo weten we zeker dat de wapening weer in een gezond milieu zit, zonder risico op nieuwe corrosie met uitbrekende betonschollen tot gevolg.

Aantoonbaar conform de Belgische norm
In het bestek stond opgenomen dat de betonwanden moesten voldoen aan een bepaalde norm. Wij hebben daarom vanuit Grouttech voor de opdrachtgever een dag in de fabriek georganiseerd. Daar hebben we volgens de norm proefstukken gemaakt en die ter plekke conform de eisen van de norm getest. Zo was duidelijk dat onze producten inderdaad voldoen aan de strenge Belgische norm.

Wanden als nieuw met spuitbeton
Op de foto’s is goed te zien hoe de aangetaste wanden ‘gepeld’ zijn, met de wapening goed in het zicht. Hierop is in een aantal lagen spuitbeton aangebracht, ervoor wakend dit keer wél voldoende dekking te creëren en het goed insluiten van de wapening. De Zelzatetunnel kan er weer een aantal jaren tegen.

Producten: Grouttech Bond 16, GUN 172
Opdrachtgever: Agentschap van Wegen en Verkeer
Aannemer: BAM Contractors

Grouttech Victor Bocquéstraat 11 | 9300 Aalst | Tel. +32 (0)53 – 77 48 28| info@grouttech.be